BODI INFORMIRAN

Če si želiš izvedeti več o hivu in spolno prenosljivih okužbah, smo izbrali nekaj spletnih strani ter gradiv, ki bi te utegnile zanimati.

SLOVENSKE SPLETNE STRANI

https://aspo.mf.uni-lj.si/static/ASPO_new/#/ – ASPO: Spletna aplikacija za prepoznavanje in informiranje o spolno prenosljivih okužbah

https://www.kajisces.si – spletna stran postavljena pod okriljem Legebitrinega projekta Odziv na HIV; vsebuje veliko materialov, knjižic o SPB in HIV; v nekaterih materialih je fokus na LGBT osebah

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/aids/NAc_strat_HIV.pdf – nacionalna strategija obvladovanja in preprečevanja okužbe s HIV-om

http://www.nijz.si/sl/publikacije?field_ciljna_skupina_publikacije_tid=All&field_podrocje_publikacije_tid=1013&field_tip_publikacije_tid=All&field_oblika_publikacije_tid=All&field_leto_objave_tid=All – poročila o okužbah s SPO v Sloveniji (NIJZ)

MEDNARODNE SPLETNE STRANI

http://www.aidsmap.com/booklets – spletni portal z ogromno informacijami, materiali vezanimi na HIV

http://www.who.int/gho/en – spletna stran WHO – Svetovne zdravstvene organizacije z posodobljenimi podatki o razširjenosti HIV, ciljih, ki jih želimo doseči itd.

PRENESI GRADIVA

Close Menu