Podatki o operacijah

Ta projekt je nastal v sklopu operacij Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 (OP20.02327) ter Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 (OP20.02373).

Kratek opis operacije Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 (OP20.02327):
– Pomoč pri organiziranju ter izvajanju projektov, informiranje, animiranje in koordinacija prostovoljnega dela prostovoljcev mentorjev mladih. Poudarek na promocijskih gradivih in didaktičnih pripomočkih v grafični in video obliki.
– Izvajanje programov brezplačnega neformalnega izobraževanja za mlade in aktivnega preživljanja prostega časa,
– Animiranje, organiziranje, koordiniranje in izvedba različnih projektov na področju dela z mladimi
-Priprava vsebin, povezanih z delovanjem zavoda, za objavo na spletnih straneh v povezavi z vključevanjem ranljivih skupin
– Soustvarjanje priročnika in usmeritev za delo z mladimi v programu MEPI iz ranljivih skupin
– Sodelovanje pri mednarodnem projektu (prenos znanja in izkušenj na področju dela z mladimi)
– Priprava in izvedba predstavitev za vključitev mladih v program na različnih mestih
– Priprava in izvedba predstavitev za vključitev prostovoljcev v delo z mladimi
– Pomoč pri prijavi in pripravi projektov za razpise, vezanih na delo z ranljivimi skupinami mladih
– Delo skrbnika izvajalskih institucij
– Sodelovanje pri rednih aktivnostih zavoda MEPI (prireditve, podelitve, delavnice, izobraževanje in drugo)

Kratek opis operacije Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 (OP20.02373):
– Pomoč pri organiziranju ter izvajanju projektov, informiranje, animiranje in koordinacija prostovoljnega dela prostovoljcev mentorjev mladih. Poudarek na promocijskih gradivih in didaktičnih pripomočkih v grafični in video obliki.
– Izvajanje programov brezplačnega neformalnega izobraževanja za mlade in aktivnega preživljanja prostega časa,
– Animiranje, organiziranje, koordiniranje in izvedba različnih projektov na področju dela z mladimi
-Priprava vsebin, povezanih z delovanjem zavoda, za objavo na spletnih straneh v povezavi z vključevanjem ranljivih skupin. Pregledoval, pripravljal in predvsem grafično opremil besedila za objavo. Navodila in primere dobre prakse iz pisne oblike pretvoriti v bolj moderne oblike video, kratki izobraževalni filmčki, grafične animacije, …
– Na dnevni ravni bo vključen v delovanje zavoda in napredovanje projektov ter pripravljal s tem povezana gradiva
– Soustvarjanje gradiv (poudarek na grafiki) prilagojenega tečaja za mentorje in voditelje odprav
– Soustvarjanje priročnika in usmeritev za delo z mladimi v programu MEPI iz ranljivih skupin, dopolnitev z animacijami, risbami, …
– Priprava in izvedba predstavitev za vključitev mladih v program na različnih mestih
– Priprava in izvedba predstavitev za vključitev prostovoljcev v delo z mladimi
– Kreativno delo na pripravi vsebin za objave na portalih, na socialnih omrežjih in straneh za izvajalce
– Snemanje video reportaž o izvajanju veščin, odprav, prostovoljstva,… za nadaljnjo motivacijo in večje vključevanje mladih

Rezultat obeh operacij, financiranih s strani RS in EU iz ESS, je en mesec zaposlitve po zaključku operacij.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Close Menu